Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم 11 Minutes


زیرنویس فارسی11 minut (2015)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : زندگی چند Varsovians برای فقط 11 دقیقه هم تنیده است. این دقیقه تبدیل به برای سرنوشت نهایی آنها بسیار مهم است.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است