Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم A Blueprint For Murder


زیرنویس فارسیA Blueprint for Murder (1953)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : ویتنی کامرون مشکوک خواهر در قانون خود را برادر و خواهر زاده خود را مسموم کرده است، اما بدون اثبات چگونه او جلوگیری از قتل برادر زاده اش؟


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است