Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Baba Joon


زیرنویس فارسیBaba Joon (2015)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : پسر یک خانواده از کشاورزان ایرانی در اسرائیل علیه شورشیان پدر با اراده خود.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است