Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Calamity Jane And Sam Bass


زیرنویس فارسیCalamity Jane and Sam Bass (1949)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : شانس چقدر خوب با زنان و اسب هل سام باس سمت outlawry.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است