Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم D Day


زیرنویس فارسیD-Day (2013)


3 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : یک تیم از کارشناسان اعزام به بیشتر می خواستم مرد در هند را تقریبا دست غیر قابل تصور ... تا زمانی که چیزی می رود به طرز وحشیانه ای اشتباه است.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
D-Day 2013 Bluray
کاری از گروه ترجمه فارسی سابتایتل و جهان زیرنویس
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
D-Day (2013) - Blu-Ray - x264 - 720pهماهنگ با نسخه ی بلوری
کاری از فارسی ساب و جهان ساب
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
D-Day (2013) Blu-DVD9 * D-Day (2013) زیرنویس پارسی
ارائه ای از تیم های فارس ساب و جهان ساب
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )