Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Eating Out 4 Drama Camp


زیرنویس فارسیEating Out: Drama Camp (2011)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : وسوسه در یک اردوگاه درام رابطه همجنسگرا که در حال حاضر ممکن است خنک کننده می شود را تهدید کند.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است