Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Falkenberg Farewell Farvl Falkenberg


زیرنویس فارسیFarväl Falkenberg (2006)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : تابستان گذشته پنج پسر در Falkenberg با هم. آنها در حال حاضر در جهان رشد کرده تا به مردان جوان، در راه خود را. حداقل بسیاری از آنها.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است