Poster

دانلود زیرنویس فارسی سریال Galactica 1980 First Season


زیرنویس فارسیgalactica 1980 فصل 1 season-1 s01 فصل اول


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : وقتی Battlestar GALACTICA کاربران در نهایت در سیاره زمین می رسد، آنها پیدا کردن آنها ماهرانه باید سطح تکنولوژی خود را افزایش دهد و محافظت از زمین از از Cylons.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است