Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Games


زیرنویس فارسیGames (1967)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : زن و شوهر جوان که به بازی های ذهن گره خورده است بیش از آنها برای زمانی که یک زن مرموز را به زندگی خود می آید سودا.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است