Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم I Am Not A Hipster


زیرنویس فارسیI Am Not a Hipster (2012)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : مستقر در سان دیگو موسیقی Indie و صحنه هنر، کاوش آنچه در آن به معنی در برابر تراژدی خلاق باشد.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است