Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Jaggubhaitelugu


زیرنویس فارسیBody and Soul (Video 1994)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : جان نیاز به زمان در خود در یک اتاق هتل به کار بر روی رمان خود را، اما می شود توسط چشم انداز یک زن برهنه در سراسر خیابان پریشان.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است