Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم N Secure


زیرنویس فارسیN-Secure (2010)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : N-امن نیست ناگزیر درام هیجان مخلوط با قتل، ضرب وشتم، و دستکاری در میان حرفه ای مرفه. این فیلم نور سایبان در سقوط انسانهای از قلل از ...


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است