Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Nails Gvozdi


زیرنویس فارسیGvozdi (Video 2003)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : هیتمن خالی از سکنه است که حرفه ای خشونت آمیز است تلفات در سلامت روان خود را گرفته به trepanning به عنوان وسیله ای کاهش اضطراب رو به رشد خود تبدیل می شود.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است