Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Objectified


زیرنویس فارسیObjectified (2009)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : یک فیلم مستند در مورد طول رابطه پیچیده ما با اشیاء تولیدی و، فرمت، افرادی که آنها را طراحی کنند.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است