Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Pains Of Autumn Gz Sancisi


زیرنویس فارسیGüz Sancisi (2009)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : هنگامی که یک مالکین ثروتمند پسر ایده آلیستی ملی می افتد برای یک زن روسپی غیر مسلمان، او خود را در یک درگیری بین احساسات و سیاست خود را در زیر سایه حوادث 6-7 سپتامبر در سال 1955 می یابد.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است