Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم R U Invited


زیرنویس فارسیSur invit… (2006)
R U Invited?


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : دعوت کرد! پنج تن از دوستان از دعوت به یک حزب رابطه جنسی. اما، به منظور برای دریافت جزئیات بیشتر، هر کدام باید ببینید آشکار برای تصویب ارسال کنید. همانطور که در زمان حزب تساوی نزدیک، دوستی ها تست شده، شخصیت های برخورد، تاریخ جنسی لخت گذاشته شد.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است