Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Rabid Grannies


زیرنویس فارسیRabid Grannies (1988)
Les mémés cannibales


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : هنگامی که در حال حاضر شیطانی توسط برادرزاده گوسفند سیاه و سفید خود را داده دو grannies مهربانی قدیمی را به شیاطین که اقدام به gorily بستگان حریص خود را بد گویی کردن تبدیل شده است.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است