Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم V Lyudyakh


زیرنویس فارسیV lyudyakh (1939)


1 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : برای خانواده واقعا بدون پول، الکسی شروع به ساختن یک زندگی. همه چیز را به کارهای کثیف محدود بود، اما در حالی که خواندن می تواند افسردگی خود را پایان دادن به. پس از سخت تجربه کار، او بود ...


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
My Apprenticeship (1939)
قسمت دوم تریلوژی ماکسیم / مارک دانسکوی / ترجمه از: پرسونا / اصلاح شد
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )