Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Vacation Kyka


زیرنویس فارسیKyûka (2008)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : نگهبانان زندان مشغول به کار در زندان که در آن زندانیان محکوم به اعدام قفل شده مجبور به صرف زندگی روزمره خود همواره در معرض مرگ است.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است