Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Vaisakhi List


زیرنویس فارسیVaisakhi List (2016)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : این فیلم در مورد دو زندانی را که یک طرح جامع برای فرار از زندان است. آنها فرار از زندان در از Vaisakhi و در چند ساعت از آنها لیست از Vaisakhi ساخته شده توسط دولت که در آن بودند به وزیر Jail را عفو را ببینید.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است