Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Waist Deep


زیرنویس فارسیWaist Deep (2006)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : یک محکوم پیشین (Tyrese به) می شود با یک باند درهم تا بعد از ماشین خود را با پسرش ربوده داخل.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است