Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Yellow Sky


زیرنویس فارسیYellow Sky (1948)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : یک بچه شیطان تپانچه های بسته بندی و پدر بزرگ او کشف یک گروه از بانک سرقت راهزنان پناه بردن به شهر ارواح همسایه.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است