Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Zatoichi 15 Zatoichis Cane Sword


زیرنویس فارسیZatoichi tekka tabi (1967)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : Zatoichi، در حالی که مبارزه با گروه های معمول از گانگستر، در دیدار شاگرد از شمشیر زن که تیغه خود را، که خبر بد در مورد شمشیر رله ایجاد شده است.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است