Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Zeitgeist Addendum


زیرنویس فارسیZeitgeist: Addendum (Video 2008)


1 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : ضمیمه روح زمانه، تلاش برای قرار علل ریشه ای این فساد فراگیر اجتماعی، در حالی که ارائه یک راه حل. این راه حل در مورد سیاست، اخلاق، قوانین، و یا هر دیگر نه بر اساس ...


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
Zeitgeist Addendum
برگردان از ملک المترجمین
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )